Ako vám môžem pomôcť

odborné preklady pre firmy

Pripravím pre vás dokumenty v jazykovej verzii alebo dvojjazyčné dokumenty – zmluvy, podmienky alebo zápisnice zo zasadnutí. Môžete sa na mňa obrátiť aj s jazykovými otázkami.

úradné preklady pre súkromné osoby

Potrebujete úradný preklad rodného listu, sobášneho listu, výpisu z registra trestov, dokladov od privezeného vozidla?

úzka Špecializácia - malé je dobré

Využívam moderné technológie na správu terminológie podľa odvetvia alebo zákazníka a skrátenie dodacích lehôt. V prípade potreby pracujem v tandeme s rodeným hovoriacim alebo kontaktnou osobou klienta.

zmluvný prekladateľ - dôkladná znalosť klienta

K projektom klienta je pridelený vždy rovnaký prekladateľ, čím je zabezpečená stabilná úroveň služieb, konzistentnosť terminológie a znalosť odvetvia, v ktorom klient pôsobí.

tlmočenie na stretnutiach

Príležitostne potrebujete tlmočenie na konferencii v problematike, ktorú pozná váš zmluvný prekladateľ? Som tu pre vás.

vaše údaje sú v bezpečí

Ochrana poskytnutých údajov je samozrejmosťou. S údajmi nakladám v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z.