o mne

— Ako prekladateľka s pracovnými jazykmi angličtina a nemčina pôsobím od roku 2006. 

Po niekoľkoročnom pôsobení ako člen tímu interných jazykových služieb v rôznych nadnárodných spoločnostiach z oblasti poisťovníctva, auditu a advokácie od roku 2019 pôsobím ako nezávislý dodávateľ jazykových služieb.

Poskytujem najmä právne a ekonomické preklady s užšou špecializáciou na obchodné právo, právo obchodných spoločností, poistenie, lízingové a finančné služby, audit a dane. Mám oprávnenie na poskytovanie úradných prekladov pre anglický a nemecký jazyk, ktoré vyhotovujem pre súkromné osoby aj firemných klientov.

Aktívne sa zaujímam o nové technológie, ktoré využívam aj pri svojej každodennej práci. Uprednostňujem vyhotovenie úradných prekladov v elektronickej forme.

Vyštudovala som germanistiku a anglistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (2006). Neskôr som absolvovala odborné minimum a skúšku úradných prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky (2010). V roku 2019 som zložila skúšku pre súdnych prekladateľov s nemeckým pracovným jazykom “Zertifikat zum Nachweis der sicheren Kenntnisse der deutschen Rechtssprache